Elérhetőségek

Tiszaroff Községi Önkormányzat

Cím: 5234 Tiszaroff,
Szabadság út 22.
Telefon:
+36/56/438-025
E-mail:
titkarsag@tiszaroff.hu
E-ÖNKORMÁNYZ...


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaroff Község Önkormányzata „civil szervezetek támogatása 2023” pályázatára

2023.03.20.

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tiszaroff Község Önkormányzata „civil szervezetek támogatása 2023” pályázatára

 

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2022. (III. 23.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki 2023. évben biztosított, vissza nem térítendő támogatás igénybevételére Tiszaroff településen működő civil szervezetei számára.

 

A pályázathoz rendelkezésre álló keret összeg: 1.600.000.-Ft

 

Pályázatot nyújthatnak be:

 

1. - azok a Tiszaroff településen bírósági bejegyzéssel nyilvántartásba vett civil szervezetek, egyesületek, amelyek minimum öt éve helyben működnek a településen.

 

2. – amennyiben tartalék forrás keletkezik, a Tiszaroff településen bírósági bejegyzéssel nyilvántartásba vett civil szervezetek, egyesületek, amelyek minimum 1 és 5 év közötti időszákban helyben működnek a településen.

 

A pályázónak 2023. április 30.-ig a mellékelt Pályázati űrlapon pályázatot kell benyújtania (1 példányban) Tiszaroff Községi Önkormányzat Polgármesteréhez (5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.), amelyben vállalja a felsorolt feladatok teljesítését az elszámolás napjáig.

 

Tiszaroff Községi Önkormányzata:

 • a beérkező pályázatok számának, a vállalt feladatok nagyságának és a rendelkezésre álló pénzösszeg függvényében 2023. május 20-ig megállapítja a pályázó részére támogatásként biztosítható összeg nagyságát és erről a pályázót értesíti,
 • a nyertes pályázóval támogatási szerződést köt az annak a megállapításának követő 30 napon belül és
 • az elnyert támogatás 100 %-nak átutalásáról pályázó bankszámlaszámára történő utalással a támogatási szerződés aláírásának napján gondoskodik,

 

A szerződéskötés, illetve a támogatás átutalásának feltétele:

 • a pályázó 2022. évi rövid tevékenységi és pénzügyi beszámolója (legfeljebb 2 oldal A4-es méretben),
 • ÁFA nyilatkozat,
 • 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozat,
 • aláírási címpéldány másolat (Banki is megfelelő),
 • a pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell a Képviselő-testületének 6/2022. (III. 23.) számú a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet 5.§-ban leírtakat.

Tiszaroff Községi Önkormányzat a támogatási szerződés aláírásától jogosult elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani, ha a pályázó/támogatott:

 • a pályázat benyújtásakor vagy a szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
 • a feladat teljesítésének meghiúsulását, vagy tartós akadályoztatását előidéző körülményt neki felróható okból maga idézte elő,
 • a támogatási összeget részben vagy egészben nem a pályázatban/szerződésben megjelölt célra, vagy módon használja fel,
 • a pénzügyi elszámolásának határidőben nem tesz eleget,
 • súlyos szerződésszegést követ el.

 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a támogatott:

 • a támogatási összeget nem a támogatási szerződésben rögzített célra használja fel,
 • azt harmadik szervezetnek, vagy személynek továbbadja,
 • az elszámolást az annak elkészítésére irányuló felhívást követően sem, vagy ismételten hiányosan nyújtja be.

 

Amennyiben a támogatás felhasználása meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, a támogatott haladéktalanul köteles e tényt írásban Tiszaroff Községi Önkormányzat polgármestere részére bejelenteni, az addig felhasznált támogatással haladéktalanul elszámolni, és a fel nem használt támogatás összegét Tiszaroff Községi Önkormányzat 11745066-15410395 számú bankszámlájára visszautalni.

 

A támogatási összeget az alábbiakra lehet felhasználni:

 • működéshez szükséges dologi költségek

 

 

Támogatott a támogatással 2024. február 15-ig köteles elszámolni. Az elszámolás részletes rendjét a támogatási szerződés tartalmazza. Az elszámoláshoz 2023. január 1. és 2023. december 31. között a támogatott nevére kiállított számlák használhatók fel.

 

 

A pályázattal kapcsolatos további információk a Tiszaroff Községi Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalban dr.Gaszparjan Karen jegyzőtől kérhetők szerdai napokon 08.00-12.00 óra között az 56/438-000 telefonszámon.

 

 

Tiszaroff, 2023. március 20.

.

 

                                                                                                              Vankóné Jekli Anikó

                                                                                                                    polgármester sk.       

Csatolt fájl(ok)


Vissza az előző oldalra!
Tiszaroff Községi Önkormányzat - Magyar