Elérhetőségek

Tiszaroff Községi Önkormányzat

Cím: 5234 Tiszaroff,
Szabadság út 22.
Telefon:
+36/56/438-025
E-mail:
titkarsag@tiszaroff.hu
E-ÖNKORMÁNYZ...


Közterület használat


A közterület használat rendjéről

Tiszaroff község közigazgatási területén, a közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezését, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használat rendjéről szóló 9/2018. (VIII.8.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A rendelet az alábbi linken érhető el:

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg6ed5dr4eo7dt2ee5em8cj7bz4bx9bw8cb1by4cb3m

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Közterület-használati engedély szükséges:

a) építési munkával kapcsolatos állvány, a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, építőanyag és építési hulladék, valamint hulladék gyűjtésére szolgáló nyitott konténer 3 napon túli elhelyezésére;

b) tüzelőanyag 3 napon túli tárolására;

c) árusító és egyéb pult, fülke, pavilon elhelyezéséhez;

d) alkalmi árusításra;

e) idényjellegű árusításra;

f) mozgó árusításra, mozgóboltra, hangos hirdetésre, térhangosításra; (kivéve, ha a tiszaroffi székhellyel, telephellyel rendelkezik)

g) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés, cég- és címtábla elhelyezéséhez;

h) hirdető-berendezés, függetlenül attól, hogy fix vagy mozgatható kivitelűek;

i) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék (kivéve a segélykérő-telefont), árusító vagy egyéb automata és postai levélszekrény elhelyezéséhez;

j) üzleti tevékenységgel kapcsolatos kirakodáshoz;

k) kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenység céljára;

l) járművek tárolására;

m) köztárgyak (például: pad, kerékpártároló, virágláda) elhelyezéséhez, a köztisztasággal kapcsolatos tárgyak kivételével;

n) kerti hulladék és szálastakarmány elhelyezésére, kivéve a hulladékszállító napokat;

Nem kell közterület-használati engedély

a) közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda elfoglalásához;

b) a közterületen, az alatt vagy felett elhelyezett közművek azonnali hibaelhárítása érdekben végzett munkához;

c) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

d) a Tiszaroff Községi Önkormányzata, annak szervei, és intézményei által kezdeményezett közterület-használatra;

e) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekhez.

Nem adható közterület-használati engedély

a) tűz és robbanásveszélyes tevékenységre;

b) közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére;

c) szeszesital forgalmazására, kivéve a (4) bekezdésben meghatározott eseteket;

d) a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére;

e) veszélyes hulladéknak számító anyagok, tárgyak elhelyezésére.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A formanyomtatvány, illetve dokumentáció benyújtható személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton.

Hatáskör és illetékesség:

Az eljárás illetékességi területe Tiszaroff község közigazgatási területe.

Ügyintézés díjszabása:

A közterület-használati engedély megadására irányuló közigazgatási eljárás 3 000 forint illetékköteles. A használati díjakat a 9/2018. (VIII.08.) önkormányzati rendelet melléklete tartalmazza.

Alkalmazott jogszabályok:

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használat rendjéről szóló 9/2018. (VIII.8.) önkormányzati rendelete
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Ügyintézés

Cím 5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.
Telefon +3656/438-000, +36 56/438-025

Ügyintézők elérhetősége

Név Kácsor Anita
Telefon +36-56/438-000, +36/56/438-025

 Csatolt fájl(ok)

Vissza az előző oldalra!
Tiszaroff Községi Önkormányzat - Magyar