Elérhetőségek

Tiszaroff Községi Önkormányzat

Cím: 5234 Tiszaroff,
Szabadság út 22.
Telefon:
+36/56/438-025
E-mail:
titkarsag@tiszaroff.hu
E-ÖNKORMÁNYZ...


Talajterhelési díj

2022.03.03.
Tájékoztató a talajterhelési díjfizetésről
Talajterhelési díj
A talajterhelési díj fizetési kötelezettséget a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján a talajterhelési díjról szóló 14/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelet írja elő.
Díjfizetési kötelezettség
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót – is alkalmaz.
Bevallási, befizetési kötelezettség teljesítése
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig. E határnapot elmulasztók késedelmi pótlék megfizetésére kötelezettek. Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, ingatlanonként külön-külön bevallást köteles benyújtani. A díjfizetési kötelezettség évközi keletkezése és megszűnése (csatornahálózatra történő rá- illetve lecsatlakozás, vízfogyasztás keletkezése, megszűnése) esetén a változással érintett (előző és új) kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31-ig kell bevallását benyújtani, és az ennek megfelelő részarányos díjat megfizetnie.
Talajterhelési díj alapja
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége,
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
A díj mértéke, kiszámításának módja
A talajterhelési egységdíj mértéke 1.200,- Ft/m³
A területérzékenységi szorzó 1,5
Megfizetésének teljesítése: 11745066-15410395-03920000 számlaszámra
Díjmentesség
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik.
Tájékoztatom a Tisztelt Adófizetésre kötelezetteket, hogy az önbevalláson alapuló talajterhelési díj bevallás ellenőrzése érdekében az ivóvíz szolgáltató adatszolgáltatása alapján hatósági eljárás indulhat!
A bevallás teljesítéséhez szükséges nyomtatvány letölthető, illetve elektronikusan kitölthető az e-önkormányzati portalon keresztül az alábbi linken:
Ágazat: Adóügy
Ügytípus: Talajterhelési díj
dr. Gaszparjan Karen jegyző

Vissza az előző oldalra!
Tiszaroff Községi Önkormányzat - Magyar